Przygotowanie dokumentów do Inspektoratu Farmaceutycznego umożliwiających wywóz leku poza granice kraju

65